privacy

Woonrijp respecteert de privacy van alle gebruikers die haar site bezoeken en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hiermee geven wij u inzicht in de wijze waarop wij met deze informatie omgaan.

Wij verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de wet bescherming persoonsgegevens en de telecommunicatiewetgeving.

Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij verzamelen persoonsgegevens bij het opnemen van contact via deze website. Als u contact opneemt met Woonrijp voor meer informatie dan gebruiken wij de contactgegevens die u verstrekt om het contact met u te onderhouden.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van een SSL / HTTPS-verbinding voor het beveiligen van persoonsgegevens, log-in informatie en andere zaken welke vertrouwelijke informatie bevatten. Een SSL / HTTPS-verbinding garandeert dat de informatie die u als gebruiker ziet, ook daadwerkelijk van het aangevraagde domein komt. Daarnaast worden gegevens die verstuurd zijn via een beveiligde verbinding altijd verzonden naar een correcte locatie.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.