onze werkwijze bouw het zelf óf samen

Een opdrachtgever bepaalt zelf in hoeverre zij regie voert; het kan bijvoorbeeld zijn dat u wilt werken met uw eigen aannemer óf dat u behoefte heeft aan ondersteuning in het hele bouwproces. Er zijn bij ons verschillende mogelijkheden.

Wij hanteren verschillende prijsopgaven. Hiermee geven we een opdrachtgever de keuze in hoeverre zij zelf regie wil voeren. Wilt u na het lezen meer weten of bent u benieuwd naar de prijs van een woonconcept? Wij helpen u graag bij de totstandkoming van een gezonde financiële grondslag. Neem hier contact met ons op.

Bouw-Het-Zelf

Wij leveren een op maat gemaakt ontwerp met alle relevante informatie zodat uw eigen aannemer de technische uitwerking, het aanvragen van de omgevingsvergunning en de uitvoering voor zijn rekening kan nemen.

Wij hanteren een vaste prijs voor het ontwerp. Ingegrepen in de prijs van het woonconcept zijn de ontwerpkosten en de btw.

Bouw-Het-Samen

Wij nemen samen met een (gekozen) bouwpartner het volledige bouwproces voor rekening. U krijgt een op maat gemaakt ontwerp met het voordeel van prijszekerheid.

Het vermelde bedrag is een indicatieve prijs en omvat het ontwerp én de realisatie van de woning. Ingegrepen in de prijs van het woonconcept zijn wel de ontwerpkosten, de bouwkosten en de btw. De woning wordt conform de geldende wet- en regelgeving gebouwd en opgeleverd met een basis afwerkingsniveau.

Locatiegebonden kosten zijn afhankelijk van de bouwlocatie en niet bij het bedrag inbegrepen. Tot de locatiegebonden kosten behoren de grondkosten, funderingskosten, legeskosten, aansluitkosten nutsvoorzieningen, de kosten voor koken en baden, overige inrichtingskosten en de financieringskosten. Om als klant een duidelijk beeld te krijgen worden de locatiegebonden kosten nader benoemd.

Grondkosten

Dit zijn de kosten van de kavel en de daarbij behorende notariële kosten voor de overdracht van de grond, kadastrale kosten en kosten voor het bouwrijp maken. De koper zoekt en koopt zelf de grond (Particulier Opdrachtgeverschap) of er wordt samen met andere geïnteresseerden een kopersvereniging opgericht die vervolgens de bouwgrond aankoopt.

Funderingskosten

De wijze van funderen is afhankelijk van de draagkracht van de ondergrond en verschilt per locatie. Een geotechnisch grondonderzoek levert informatie over de draagkracht en wordt door de constructeur gebruikt om te bepalen welke fundering nodig is.

Legeskosten

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning en de behandeling door welstand zijn legeskosten verschuldigd. Deze vormen doorgaans een percentage van de aanneemsom.

Aansluitkosten nutsvoorzieningen:

Er worden kosten in rekening gebracht voor aansluiting op water, riolering, electra en warmte.
Deze wisselen soms per bouwlocatie. Een voorbeeld is dat een hele wijk een verplichte aansluiting op de stadsverwarming dient te hebben.

Koken en baden

De keuken, het tegelwerk en het sanitair maken geen deel uit van de genoemde bouwsom (tenzij anders aangegeven). Wel zijn alle aansluitingen voor keuken en sanitair zoals deze op tekening worden vermeld in de bouwkosten opgenomen.

Overige inrichtingskosten

De aanleg van de tuin, afwerking van de vloeren en wanden, gordijnen, verhuizing, etc.

Financieringskosten

Kosten voor het afsluiten van een hypotheek en bouwrente.